PRP Nedir ? Nasıl uygulanır ?

PRP Nedir ? 

 

Hastanın kendisinden alınan kan özel bir tüpe alınarak
santrifüj edilip kanda yüksek miktarda ki plazma
ayrıştırılarak hastanın dökülen ya da ince telli olan saç
derisine enjekte edilmesi işlemidir. Birden daha fazla
seanslar şeklinde yapılır. Hiçbir yan etkisi yoktur. Lokal
bir tedavi şeklidir.